לעמל יולד

Home/לעמל יולד
לעמל יולד 2015-10-22T19:51:50+03:00

לעמל יולד: ביחד עם ג'וינט ישראל, מקדמת רשת נטיעות מחקר ראשון
בסוגו הבא למפות את מאפייני ופוטנציאל התעסוקה בקרב בעלי-
התשובה ומעמידה מכלול פתרונות. נטיעות מלווה מספר הולך וגדל
של עסקים בהקמה בכל רחבי הארץ, וכן עומדת בקשר עם מוסדות
אקדמיים מובילים, וסוללת את הדרך למימוש הפוטנציאל הכלכלי
והיצרני של המוני אנשים.