פרויקט רקיע

Home/פרויקט רקיע
פרויקט רקיע 2015-10-27T15:14:34+02:00

רקע וחזון
במוסדות החינוך החרדי מורגש צורך בתכניות לימודים שתיתנה מענה לצורך בלימוד מקצועות המדע מתוך אווירה וגישה מתאימים. בכדי לאפשר שילוב מוצלח בעתיד של בוגרי מערכת החינוך החרדית בעולם התעסוקה הדינמי נדרשת השכלה ברמה גבוהה במתמטיקה, המדע, והאנגלית ולא במקרה הם גם מהווים את עיקרי תכנית הליב“ה. צורך זה הנו צורך אקוטי גם של החברה הישראלית כולה שכן כיום לומדים יותר תלמידים ברמת בית-הספר היסודי במוסדות חינוך חרדיים ודתיים מאשר בכל שאר האוכלוסיות בישראל גם יחד, וקיימותה הכלכלית של ישראל תלויה, במובנים רבים, ביכולת להעלות את שיעור ההשתתפות בכח העבודה באמצעות בוגרי מערכות החינוך הללו.
עם זאת, יש להדגיש שהתזה לפיה ניתן ללמוד רק לימודי קודש מילדות עד בגרות ואז להשלים את הרקע הנצרך במסגרת מכינה קדם-אקדמית לא הוכיחה את עצמה, ומסיבות קוגניטיביות שלא נאריך בהן כאן לא ניתן לרכוש את הידע והכישורים הנדרשים במהלך תקופה קצרה ומרוכזת כאדם מבוגר. חזונו של מיזם רקיע הנו להציע תכניות לימודים בחשבון, אנגלית ומדעים לתלמודי תורה וישיבות קטנות, המושתתות על טהרת הקודש מתוך פסוקי ואותיות התורה. התופעות שהיו ידועות היטב לחז“ל ולחכמים ולסופרים בכל הדורות, לוקטו ונערכו במשך שנים לכדי תכנית לימודים שלמה, המתאימה לתכנית הלימודים המודרנית של משרד החינוך ואף עולה עליה בכמה מובנים. התכנית נבנתה מתוך אמונה וידיעה ברורה ש“הפך בה והפך בה דכלא בה“ ו“כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים“.

 

מטרות
א. יצירת תכנית לימודים מקיפה לכיתות א‘ עד י“ב בתחומי המתמטיקה, המדע והאנגלית לתלמודי תורה וישיבות קטנות במגזר החרדי.
ב. יצירת אופק תעסוקתי מגוון ובר-קיימא לבוגרי הציבור החרדי והדור השני של בעלי- תשובה באמצעות מתן כלים לימודיים ומקצועיים.
ג. העמקת הלימוד התורני באמצעות חשיפת תופעות ותובנות בתורה אשר נמצא להן הד גם במדע.