info circle

Home/info circle
info circle 2017-05-18T23:36:55+03:00

מהי נטיעות ?

'נטיעות' הנה רשת קהילות משימתיות של בעלי-תשובה במובן הרחב, הכולל גם דתיים וחרדים מבית, שחזונה הנו אחריות של הפרט על עצמו ועל סביבתו וחזרה
לציבוריות הישראלית על כל גווניה מתוך הבנה שלתנועת התשובה יש יכולת לתרום ולהיתרם ממנה. חברי הקהילות שלנו מעורים בכל רבדי החיים בישראל, ושואפים
לגלות את עבודת ה' והשליחות הטמונה בחיבור התורה לחיים. עד כה כל אחד חלם את חלומותיו בנפרד, וחזוננו הנו הקמת וביסוס רשת קהילות שתמנף את תפקידם
רב-המשמעות של בעלי התשובה ביצירת גשר בין העולמות והמגזרים בישראל, בכדי לחזק את המרקם החברתי בישראל בפרט, ובעולם היהודי בכלל.

מהי נטיעות ?

'נטיעות' הנה רשת קהילות משימתיות של בעלי-תשובה במובן הרחב, הכולל גם דתיים וחרדים מבית, שחזונה הנו אחריות של הפרט על עצמו ועל סביבתו וחזרה
לציבוריות הישראלית על כל גווניה מתוך הבנה שלתנועת התשובה יש יכולת לתרום ולהיתרם ממנה. חברי הקהילות שלנו מעורים בכל רבדי החיים בישראל, ושואפים
לגלות את עבודת ה' והשליחות הטמונה בחיבור התורה לחיים. עד כה כל אחד חלם את חלומותיו בנפרד, וחזוננו הנו הקמת וביסוס רשת קהילות שתמנף את תפקידם
רב-המשמעות של בעלי התשובה ביצירת גשר בין העולמות והמגזרים בישראל, בכדי לחזק את המרקם החברתי בישראל בפרט, ובעולם היהודי בכלל.

קהילות רשת נטיעות

משימותנו: איגוד הקהילות הקיימות, וכן הקהילות שיוקמו בעתיד לכדי רשת קהילות שתספק מבנה ושייכות ארגונית. ; גיוס משאבים, קידום של הקהילות ומינוף מיזמים משותפים לטובת החברה; הקמת קהילות נוספות באותה רוח, וארגון והעברת הידע והניסיון בתחום ייזום קהילות בעלי-תשובה, וליווי הקהילות הבאות שיוקמו; , וכן יצירת קומה רוחנית וחזון משותפים והנעת תהליכי התחדשות בעולם היהודי כולו.
הרשת מאגדת כיום שמונה קהילות הפרושות בכל רחבי הארץ, המונות למעלה מ-250 משפחות. כמו כן, הרשת מלווה קבוצות התיישבות שונות ומסייעת בגיבושן כקהילה וביישובן בארץ.

icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

קהילות רשת נטיעות

משימותנו: איגוד הקהילות הקיימות, וכן הקהילות שיוקמו בעתיד לכדי רשת קהילות שתספק מבנה ושייכות ארגונית. ; גיוס משאבים, קידום של הקהילות ומינוף מיזמים משותפים לטובת החברה; הקמת קהילות נוספות באותה רוח, וארגון והעברת הידע והניסיון בתחום ייזום קהילות בעלי-תשובה, וליווי הקהילות הבאות שיוקמו; , וכן יצירת קומה רוחנית וחזון משותפים והנעת תהליכי התחדשות בעולם היהודי כולו.
הרשת מאגדת כיום שמונה קהילות הפרושות בכל רחבי הארץ, המונות למעלה מ-250 משפחות. כמו כן, הרשת מלווה קבוצות התיישבות שונות ומסייעת בגיבושן כקהילה וביישובן בארץ.

icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

קהילות רשת נטיעות

משימותנו: איגוד הקהילות הקיימות, וכן הקהילות שיוקמו בעתיד לכדי רשת קהילות שתספק מבנה ושייכות ארגונית. ; גיוס משאבים, קידום של הקהילות ומינוף מיזמים משותפים לטובת החברה; הקמת קהילות נוספות באותה רוח, וארגון והעברת הידע והניסיון בתחום ייזום קהילות בעלי-תשובה, וליווי הקהילות הבאות שיוקמו; , וכן יצירת קומה רוחנית וחזון משותפים והנעת תהליכי התחדשות בעולם היהודי כולו.
הרשת מאגדת כיום שמונה קהילות הפרושות בכל רחבי הארץ, המונות למעלה מ-250 משפחות. כמו כן, הרשת מלווה קבוצות התיישבות שונות ומסייעת בגיבושן כקהילה וביישובן בארץ.

icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

קהילות רשת נטיעות

משימותנו: איגוד הקהילות הקיימות, וכן הקהילות שיוקמו בעתיד לכדי רשת קהילות שתספק מבנה ושייכות ארגונית. ; גיוס משאבים, קידום של הקהילות ומינוף מיזמים משותפים לטובת החברה; הקמת קהילות נוספות באותה רוח, וארגון והעברת הידע והניסיון בתחום ייזום קהילות בעלי-תשובה, וליווי הקהילות הבאות שיוקמו; , וכן יצירת קומה רוחנית וחזון משותפים והנעת תהליכי התחדשות בעולם היהודי כולו.
הרשת מאגדת כיום שמונה קהילות הפרושות בכל רחבי הארץ, המונות למעלה מ-250 משפחות. כמו כן, הרשת מלווה קבוצות התיישבות שונות ומסייעת בגיבושן כקהילה וביישובן בארץ.

icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

פרויקטים

0
%
מהציבור החרדי בישראל
0
בעלי תשובה בישראל

גשר בין העולמות

'נטיעות' הנה רשת קהילות משימתיות של בעלי- תשובה, אשר לאחר שהתנתקו מחייהם הקודמים
על-פי רוב, כעת שואפים לבנות מחדש את חייהם סביב עשייה ומעורבות חברתית, ולחזור
לציבוריות הישראלית. חברי הקהילות שלנו שואפים לתעסוקה מלאה, משתתפים בשירות
צבאי או אזרחי ולוקחים על עצמם אחריות חברתית באופנים שונים. ערכים אלו של תיקון
עולם ותחושה אידיאליסטית של עבודה למען הכלל מאפשרים ליותר ויותר בעלי-תשובה להוות

גשר בין הציבור החרדי והחילוני.

Over 40 features carefully crafted in single package, Ultimate would make one of the best buys
you have ever made. We know you will love this as much as we do!
Over 40 features carefully crafted in single package, Ultimate would make one of the best buys
you have ever made. We know you will love this as much as we do!
Over 40 features carefully crafted in single package, Ultimate would make one of the best buys
you have ever made. We know you will love this as much as we do!
Over 40 features carefully crafted in single package, Ultimate would make one of the best buys
you have ever made. We know you will love this as much as we do!
Over 40 features carefully crafted in single package, Ultimate would make one of the best buys
you have ever made. We know you will love this as much as we do!