החטיבה להתיישבות – ההסתדרות הציונית העולמית

Home/שותפים/החטיבה להתיישבות – ההסתדרות הציונית העולמית
החטיבה להתיישבות – ההסתדרות הציונית העולמית 2017-05-18T23:37:01+03:00

Project Description

החטיבה להתיישבות פועלת במסגרת ההסתדרות הציונית העולמית ועוסקת מטעם ממשלת ישראל בהקמת ישובים כפריים בטיפול בישובים וביסוסם ובמימון מלא מתקציב מדינת ישראל.
בהתאם להחלטות ממשלת ישראל, ועל פי חוזה שנחתם בין הממשלה ובין ההסתדרות הציונית
העולמית בשנת 2000, פועלת החטיבה בגולן, בשומרון,בהרי בנימין ויהודה, בבקעת הירדן, בהר חברון וגוש קטיף (עד פינויו בספטמבר 2005).משנת 2004 נוספו, על פי החלטת הממשלה, אזוריהגליל והנגב.
 
עד 1992 פעלה החטיבה להתיישבות במקביל למחלקה להתיישבות של הסוכנות היהודית, באותם דפוסי עבודה ותחת הנהלה משותפת. מ- 1993 הופרדו הגופים, והחטיבה החלה לפעול כיחידה עצמאית במסגרת ההסתדרות הציונית העולמית במבנה של מטה מרכזי ומרחבים גיאוגרפיים.
 
ייעודה העיקרי של החטיבה להתיישבות הוא חיזוק הפריפריה של מדינת ישראל באמצעות הקמת ישובים כפריים וביסוסם בכל תחומי החיים. בתוך כך פועלת החטיבה לפיתוח אלמנטים אזוריים שישרתו את היישובים ויסייעו ביצירת אזורי התיישבות בעלי בסיס כלכלי-חברתי איתן.
 
מאמצע שנות ה-90 ועד 2003, עפ"י מדיניות הממשלה דאז, התמקדה החטיבה בחיזוק הבסיס הדמוגרפי, החברתי והכלכלי של הישובים הקיימים תוך מתן דגש על היבטים אזוריים כוללים. מאז 2004, עם קבלת האחריות על הנגב והגליל, פועלת החטיבה שוב גם בהקמת יישובים קהילתיים והיאחזויות נח"ל באזורים אלו.
 
יעדי החטיבה להתיישבות
1. להקים ולחזק את ההתיישבות היהודית באזורי הפריפריה, תוך הגברת האחיזה באדמות המדינה שנמסרו לחטיבה על ידי ממשלת ישראל.
 
2. להביא ליכולת קיום עצמית של הישובים מבחינה דמוגרפית, כלכלית וחברתית ברמת היישוב הבודד וברמת מערך היישובים האזורי, תוך שילוב וחיזוק הקשר בין היישובים הכפריים לבין היישובים העירוניים שבמרכז הפריפריה הנותנים שירותים לאזור כולו.
 
בשנת 2005 הוטל על החטיבה להתיישבות לבצע פעולות לפיתוח התיישבות חלופית למתיישבי גוש קטיף.
 
תחומי פעילות החטיבה
תחומי פעילות החטיבה הינם רבים ומגוונים ומתמקדים בעיקר:

 

  • תכנון וסיוע חברתי וקהילתי.
  •  תכנון יישובים והקמתם.
  •  אכלוס וקליטה.
  •  שמירה על קרקעות המדינה.
  •  פיתוח ענפי ייצור, אזורים יצרניים ומוסדות מעודדי קליטה ותעסוקה.
  •  תכנון אזורי והכנת תוכניות מיתאר.
  •  סיוע למו"פים חקלאיים אזוריים ולמערכות תומכות כלכליות.

ארגון ומנהל   החטיבה להתיישבות בנויה מיחידות מטה וממרחבים. יחידות המטה הן: חוזים ובטחונות, תכנון ונכסים, מינהל, חשבות, קליטה וחברה, כלכלה ואכלוס. המרחבים הם:  – מרחב הצפון שכולל את שטח המועצה האזורית גולן ואת המועצות האזוריות בגליל.  – מרחב המרכז שכולל את שטחי המועצות האזוריות מגילות, בקעת הירדן, מטה בנימין, גוש עציון ושומרון.  – מרחב הדרום שכולל את המועצות האזוריות בנגב, המועצה האזורית דרום הר חברון ובעבר כלל גם את גוש קטיף. על מנת לאפשר תקציב גדול יותר לפעילות ומתוך קיצוץ מתמשך בהיקף התקציב, הצטמצמה מצבת כוח האדם בחטיבה להתיישבות כבשלושים אחוזים. וזאת, בשעה שנוספו לטיפול החטיבה שטחי הנגב והגליל ללא תוספת כוח אדם. החטיבה להתיישבות מבצעת את פעילותה בשיתוף עם גורמים שונים, ולפיכך נעשית הפעילות תוך תיאום בכל הנושאים ותקצוב משותף. כך מקדמת החטיבה ביעילות רבה את הפיתוח והייזום בישובים. הגופים עימם עובדת החטיבה באופן שוטף הם:

 
·        משרדי ממשלה – משרד ראש הממשלה
                                   משרד הבינוי והשיכון
                                   משרד התשתיות
                                   משרד הקליטה
                                   משרד החינוך
                                   משרד החקלאות
                                   משרד התיירות
                                   משרד התעשייה והמסחר
                                   משרד הביטחון
                                   משרד העבודה והרווחה.
·        מועצות אזוריות ומקומיות.
·        קרן קיימת לישראל.
·        נציבות המים.
·        חממות תיירות – מסגרת תומכת לפיתוח אתרי תיירות.
·        מס"קים – מרכז סיוע וקידום עסקים.
·        מנהל מקרקעי ישראל / הממונה על הרכוש הנטוש ביו"ש.
·        אגודות ועמותות שעוסקות בתחומי הפעילות של החטיבה.
·        מוסדות חינוך אקדמיים.
·        רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים.
·        הרשות לעסקים קטנים.
·        מנהלת סל"ע.