המשרד לפיתוח הנגב והגליל

Home/שותפים/המשרד לפיתוח הנגב והגליל
המשרד לפיתוח הנגב והגליל 2017-05-18T23:37:01+03:00

Project Description

המשרד לפיתוח הנגב והגליל בראשות השר סילבן שלום, הוקם בינואר 2005 מכוח החלטת ממשלת ישראל, במטרה לקדם ולפתח את הנגב והגליל ולהציבם בראש סדרי העדיפויות של מדינת ישראל. בעצם הקמתו לראשונה של משרד זה, מתחייבת ממשלת ישראל להביא את הנגב והגליל לידי צמיחה ושגשוש תוך ניצול מרחב האפשרויות הקיים בהם, שהרי כבר ברור: עתידה של מדינת ישראל טמון בפיתוחם של חבלי ארץ אלה.

המשרד לפיתוח הנגב והגליל החל בבניית תשתית יציבה לטיפול בתחומי התעסוקה והתעשייה, דיור והתיישבות, חינוך וחברה בנגב ובגליל תוך ביצוע פרוייקטים מחוללי מפנה.

יעדי המשרד בתחום פיתוח הנגב והגליל הינם: יישומה של התוכנית האסטרטגית לפיתוח הנגב; גיבוש ויישום תוכנית לאומית אסטרטגית לפיתוח הגליל בד בבד עם יישום התוכנית לחיזוק חיפה והצפון כפי שהתקבלה בממשלה לאחר הלחימה בצפון בעלות של 4 מיליארד ש"ח; רתימת העולם היהודי להתגייס לטובת פרוייקטים אסטרטגיים בנגב ובגליל; עידוד יזמים ומשקיעים להעתיק את פעילותם הכלכלית לנגב ולגליל תוך ליווי וסיוע צמוד של המשרד וקידום פרוייקטים מחוללי מפנה בתחומי תעסוקה, התיישבות, חינוך, תעשייה, תיירות, חברה, תרבות, תשתיות וטיפול בצרכי המגזר הלא-יהודי.

הרשות לפיתוח הנגב והרשות לפיתוח הגליל משמשות כזרוע המבצעת של המשרד לפיתוח הנגב והגליל ומיישמות את מדיניות המשרד בפועל. בנוסף, ועדת השרים לפיתוח הנגב והגליל בראשות השר לפיתוח הנגב והגליל, משמשת ככלי חשוב בקבלת החלטות רוחביות והעברת תקציבים לפעולות פיתוח בנגב ובגליל תוך תיאום מול משרדי הממשלה וגופים חוץ-ממשלתיים.

הנשיא הנבחר שמעון פרס עמד בראש משרד המשנה לראש הממשלה, לפיתוח אזורי ופיתוח הנגב והגליל מיום הקמתו.

החל מסוף 2007 עמד בראש המשרד לפיתוח הנגב והגליל השר יעקב אדרי.

מתחילת חודש אפריל 2009 עומד בראש המשרד השר סילבן שלום, המכהן כמשנה לראש הממשלה, השר לפיתוח הנגב והגליל והשר לשיתוף פעולה אזורי .

מנכלי"ת המשרד מחודש מאי 2009 היא הגב' אורנה הוזמן בכור, שמכהנת כמנכלי"ת המשרד לפיתוח הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי.

לכניסה לאתר המשרד לפיתוח הנגב והגליל לחצו כאן