קרן שחף

Home/שותפים/קרן שחף
קרן שחף 2015-08-18T17:15:18+03:00

Project Description

חזון הקרן
תנועה ארצית מגשימה של קהילות שח"ף, המובילות לשינוי חברתי וחינוכי ארוך טווח ומהוות מודל לערכים קהילתיים בחברה בישראל.

ייעוד
פיתוח וקידום תנועה ארצית של קהילות צעירים משימתיות מכל מגזרי החברה והתפוצות, משולבות בקהילה המקומית, המחוללות לשינוי חברתי בפריפריה הגיאו-חברתית בישראל, באמצעות יצירת שותפות ייחודית בין פילנתרופים בארץ ובעולם.

תיאור הקרן
קרן שח"ף הינה קרן השקעות חברתית, משותפת לקבוצת קרנות פרטיות ופילנתרופים בארץ ובחו"ל. הקרן פועלת בשיתוף פעולה עם תומכים מהמגזר הציבורי והממשלתי.
מדיניות הקרן היא תמיכה בפיתוח ובהרחבה של תופעת קהילות שח"ף, חיזוקן ועידודן. זאת, תוך תיאום עם ארגוני הקהילות והתחשבות בצרכיהן.
תמיכת הקרן נעשית בהלימה למטרות השותפים בה ולשם מקסום התועלת, לקידום תהליכי התמקצעות והגברת היעילות במנגנוני תפעול ובקרה.

מטרות הקרן
יצירת בסיס כלכלי, באמצעות שותפות ארוכת טווח בין קרנות ופילנתרופים בארץ ובעולם, שיאפשר פיתוח וקידום תנועה ארצית של קהילות צעירים משימתיות.

תמיכה ועידוד בפיתוח רשת קהילות, שתהווה תנועת התיישבות קבע של קהילות שח"ף, המייצגות את כל מגזרי האוכלוסייה בישראל והמחוללות שינוי חברתי בר קיימא בפריפריה הגיאו-חברתית, בשיתוף האוכלוסייה המקומית.

תחומי תמיכה עיקריים של הקרן
הקרן תומכת בחיזוק ופיתוח הקהילות עצמן ובהתארגנות של קהילות ברמה הארצית.
תחומי התמיכה העיקריים של הקרן:
חיזוק תשתיות קהילתיות של הקבוצות (ארגוניות וחברתיות)
סיוע בייזום קהילות חדשות
קידום פרויקטים בתחומים חברתיים וחינוכיים, שינוהלו ויבוצעו ע"י הקהילות
קידום רשת משותפת של קהילות שח"ף ובהתארגנויות בין קהילתיות
חיזוק תהליכי ההתמקצעות של חברי הקהילות וקידום מקצועי של תחומי העשייה
פיתוח שותפויות ושותפים מהארץ ומחו"ל
שותפות ייחודית בעולם הפילנתרופיה
קרן שח"ף הינה שותפות ייחודית בעולם הפילנתרופיה. השותפים בקרן חברו יחדיו לפיתוח וקידום תנועה ארצית של קהילות צעירים משימתיות, מכל מגזרי החברה והתפוצות, המשולבות בקהילה המקומית והמחוללות שינוי חברתי בפריפריה הגיאו-חברתית בישראל.

השותפים בקרן הם תורמים מארץ ומהעולם, אשר בחרו בקרן שח"ף כמנגנון מרכזי להעברת תמיכתם בקהילות במסגרת מדיניות משותפת ומוסכמת.

לאתר הקרן לחצו כאן